تامین و بازرگانی

شرکت فرانگر زرفام با حضور در مجامع و اتاق های صنفی و بازرگانی و با دارا بودن رتبه سیمین فعالیت اقتصادی از اتاق بازرگانی توانایی تأمین مواد، تجهیزات و انتقال فن آوری از شرکت های معتبر خارجی را دارا می باشد.

حضور تیم مجرب مهندسی و رویکرد علمی در کنار واحد بازرگانی، امکان تأمین و تدارک کالاهای تخصصی صنایع مختلف را میسر ساخته است.

این شرکت پس از پایان تحریم‌های بین‌المللی در حال مذاکره با شرکای تجاری بین‌المللی خود در خصوص اخذ نمایندگی و عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری در راستای تأمین کالا، خرید تجهیزات و انتقال فن آوری می باشد.