پوشش کامپوزیتی مقاوم به سایش قطعات Wear plat

پوشش کامپوزیتی مقاوم به سایش قطعات Wear plat

نوع پروژه: طراحی متریال، مهندسی، ساخت نمونه
 
فعالیت های صورت گرفته :مشاوره، طراحی و ساخت
 
موضوع پروژه:
طراحی و اعمال پوشش ضدسایش بر روی قطعات  Wear plateجهت بارگیری پودر سنگ آهن مرطوب
 
 با توجه به قدرت سایندگی بالای پودر آهن مرطوب، پوشش کامپوزیتی مقاوم در برابر سایش با تعداد لایه و لایه‌چینی مشخص طراحی شد. این کامپوزیت شامل الیاف و رزین مناسب در برابر سایش با نسبت مشخص بود. همچنین برای کاهش ضریب اصطکاک در نهایت پوشش تفلون نیز بر روی پوشش کامپوزیتی اعمال و قطعات در محل مورد نظر نصب گردید.