تامین و واردات پوشش آب بند و محافظ بر پایه سیمان و پلیمر

تامین و واردات پوشش آب بند و محافظ بر پایه سیمان و پلیمر

نوع پروژه :تامین و واردات پوشش آب بند و محافظت بر پایه سیمان و پلیمر
 
فعالیت های صورت گرفته: مشاوره، انتخاب و تأمین مواد
 سیمان پلیمر دو جزئی ضد آب و رطوبت برای ترمیم و  آب بندی قسمت های داخلی سطوح بتنی دارای تاییدیه بهداشتی رسمی مجاورت با آب آشامیدنی از سازمان WRAS   و همچنین استفاده از محصول ملات مسطح سازی و آب بندی 3جزئی سیمانی که با اپوکسی اصلاح شده و به عنوان ملات مسطح سازی یا خراش دهنده برای پر کردن سوراخ ها، خلل و فرج ها و دیگر ناهمواری های سطح به کار می رود.